12 μήνες απο την ημερομηνία αγοράς του προιόντος. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προιόντος για το διάστημα του πρώτου μήνα απο την ημερμονημία αγοράς το προιόν αντικαθίσταται, αφού ελεγχθεί.