1 μήνας απο την ημερομηνία αγοράς του προιόντος. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του προιόντος για το διάστημα του πρώτου μήνα απο την ημερομηνία αγοράς το προιόν αντικαθίσταται.