Το Προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση που παρέχει ο κατασκευαστής του.