ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενικοί  Όροι Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών


·        - Οι υπηρεσίες στον χώρο του πελάτη παρέχονται μόνο σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε περίμετρο 30 χλμ.από τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης της Εταιρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.


·      - Ραντεβού πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες & ώρες , Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 π.μ. - 17.30 μ.μ.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να διαθέτετε  το κουπόνι με τον μοναδικό κωδικό της αγοράς σας .

  •  Χρησιμοποιήστε αυτό τον κωδικό σε κάθε επαφή σας με την εταιρία μας όταν αναφέρεστε στη αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

·        - Στις χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται τυχόν υλικά ή προγράμματα που μπορεί να απαιτηθούν.

·        - Δεν πραγματοποιείται εγκατάσταση, παραμετροποίηση ή επίδειξη μη αυθεντικών προγραμμάτων .

·        - Δεν καλύπτονται αναλώσιμα μέρη των συσκευών.

·        - Προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση κατασκευαστή, υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους της εγγύησης αυτής.

·        - Η Εταιρία  δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, προσθετική ζημιά προκύπτει από την απώλεια τους. Η ευθύνη φύλαξης ή αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη.

·        - Βλάβες εκτός εγγύησης ή εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα πακέτα και απαιτούν περαιτέρω χρόνο του προβλεπόμενου, χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου για κάθε μια επόμενη ώρα πέραν της προβλεπόμενης.