#μένουμεσπίτι, εξυπηρετούνται μόνο οι online παραγγελίες, Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:30
Με γνώμονα την Δημόσια Υγεία το φυσικό κατάστημα του estoreplus.gr θα παραμείνει κλειστό σύμφωνα με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της επικράτειας, και δε θα γίνονται παραδόσεις εμπορευμάτων στο χώρο μας.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενικοί  Όροι Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών


·        - Οι υπηρεσίες στον χώρο του πελάτη παρέχονται μόνο σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε περίμετρο 30 χλμ.από τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης της Εταιρίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.


·      - Ραντεβού πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες & ώρες , Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 π.μ. - 17.30 μ.μ.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι  να διαθέτετε  το κουπόνι με τον μοναδικό κωδικό της αγοράς σας .

  •  Χρησιμοποιήστε αυτό τον κωδικό σε κάθε επαφή σας με την εταιρία μας όταν αναφέρεστε στη αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

·        - Στις χρεώσεις δεν περιλαμβάνονται τυχόν υλικά ή προγράμματα που μπορεί να απαιτηθούν.

·        - Δεν πραγματοποιείται εγκατάσταση, παραμετροποίηση ή επίδειξη μη αυθεντικών προγραμμάτων .

·        - Δεν καλύπτονται αναλώσιμα μέρη των συσκευών.

·        - Προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση κατασκευαστή, υπόκεινται αποκλειστικά στους όρους της εγγύησης αυτής.

·        - Η Εταιρία  δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, προσθετική ζημιά προκύπτει από την απώλεια τους. Η ευθύνη φύλαξης ή αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη.

·        - Βλάβες εκτός εγγύησης ή εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στα πακέτα και απαιτούν περαιτέρω χρόνο του προβλεπόμενου, χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου για κάθε μια επόμενη ώρα πέραν της προβλεπόμενης.