#μένουμεσπίτι, εξυπηρετούνται μόνο οι online παραγγελίες, Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:30
Με γνώμονα την Δημόσια Υγεία το φυσικό κατάστημα του estoreplus.gr θα παραμείνει κλειστό σύμφωνα με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της επικράτειας, και δε θα γίνονται παραδόσεις εμπορευμάτων στο χώρο μας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλωσορίσατε στo ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρίας μας. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος θεωρείται ότι κατανοεί και είναι απολύτως σύμφωνος με τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα , οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και αναλαμβάνει την ενημέρωση προς τους καταναλωτές μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Πνευματικά Δικαιώματα

  Ο δικτυακός τόπος προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων του δικτυακού τόπου ή των σελίδων αποτελεσμάτων αυτού ή εκπομπή του δικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

Σήματα

  Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Εταιρείας ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ. Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας προτίθεται να προστατεύσει ενεργά και δυναμικά το σύνολο των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Περιορισμένη Ευθύνη

  Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα να περιλαμβάνει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, εντούτοις, δεν δεσμεύεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ενημερότητα του περιεχομένου της συγκεκριμένης Ιστοσελίδας.
  Οι χρήστες αναλαμβάνουν κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από την χρήση της Ιστοσελίδας.
Η Εταιρεία στα πλαίσια της καλής πίστης , δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που θα δημιουργηθούν από την εκτέλεση ή όχι των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης της για κάθε αιτία.

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

  Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων στους οποίους είναι πιθανό να οδηγούν συνδέσεις που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα του παρόντος web site και δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στον επισκέπτη από τη χρήση της ιστοσελίδας ή και των στοιχείων που περιέχονται σ΄ αυτό.
Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα , μόνο για την διευκόλυνση της χρήσης του καταστήματος , η οποία χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει ότι η εταιρεία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Προσωπικά δεδομένα

  Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζει η ελληνική νομοθεσία και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας ζητείται να δηλώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας. Οι πληροφορίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν δίδονται σε τρίτους, ούτε χρησιμοποιούνται για οιονδήποτε άλλο σκοπό. Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από τα αρχεία μας.
  Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.
Η Εταιρεία δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.


Cookies

Tα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «μεγάλης διάρκειας» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Η Επιχείρησή μας χρησιμοποιεί «cookies» για τους παρακάτω σκοπούς:

  1. Για την αυτόματη αναγνώρισή σας ως εγγεγραμμένου χρήστη μετά την σύνδεσή σας (log in) ή για την περιήγηση σε ασφαλείς υποσελίδες.
  2. Για την αυτόματη αναγνώρισή σας κατά την εκτέλεση αγορών και τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της συνήθους εφαρμογής του «ηλεκτρονικού καλαθιού»
  3. Για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων και είναι αναγκαία για την «ανάγνωση» οπτικού ή ακουστικού περιεχομένου, λεγόμενα και ως flash cookies.
  4. Για την κατανομή της επεξεργασίας αιτήσεων διακομιστή μεταξύ μιας ομάδας διακομιστών.
  5. Για την ηλεκτρονική αναγνώριση χρηστών ήδη συνδεδεμένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Πως δίνετε τη Συγκατάθεσή σας για την Αποδοχή της Παραπάνω Χρήσης Cookies από Μέρους μας;

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση από μέρους μας cookies, το οποίο βρίσκεται σε περίοπτη θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης με σχετική σαφή και εκτενή ενημέρωση. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας μας ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.
Ακύρωση Παραγγελίας

  Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία μέχρι και 2 μέρες πριν από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Στη περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει η παραγγελία να παραδοθεί την επόμενη ημέρα, μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία σε διάστημα 2 ωρών από την ώρα που έλαβε το email επιβεβαίωσης της αγοράς. 

Μετά το πέρας των παραπάνω χρονικών διαστημάτων η παραγγελία θα παραδοθεί στον πελάτη, και ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για να στείλει το προϊόν πίσω στο κατάστημα.Aσφαλή Προϊόντα

  Τα διατιθέμενα από το E-STOREplus προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας.Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση:

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.

  • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial no.)

  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

  Οι όροι εγγύησης των κατασκευαστών και τα χαρακτηριστικά τους ,βρίσκονται στις επίσημες ιστοσελίδες των κατασκευαστών αντίστοιχα και αλλάζουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους της εμπορικής εγγύησης του καθένα.

Πολιτική Επιστροφών

  Μπορείτε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.Σας επιστρέφουμε την αξία των αντικειμένων που επιστρέφετε στο λογαριασμό τραπέζης που θα μας δηλώσετε (εφόσον πραγματοποιήσατε την αγορά σας μέσω τραπεζικής κατάθεσης) ή στην πιστωτική κάρτα με την οποία κάνατε την πληρωμή, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το προϊόν που μας επιστρέψατε.  

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αντικείμενα να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα καρτελάκια και τα προστατευτικά σελοφάν.

  Η Εταιρία δεν καλύπτει το κόστος αποστολής και επιστροφής των αντικειμένων. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που λάβατε λανθασμένο η ελαττωματικό προϊόν. Η ευθύνη για την επιστροφή των προϊόντων στις αποθήκες της Εταιρίας βαρύνει τον πελάτη. Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να φροντίζετε το προϊόν να είναι πολύ καλά συσκευασμένο κατά την επιστροφή  του.